Nyhedsbrev, Juni 2014

Genopdag hjælpsomhed og fællesskab

Idé til jeres arrangementer i efteråret – Team Potentiale™ Testen

Spilleregler til at gøre hinanden gode

Anbefaling: Tal samarbejdet frem

Anbefaling: Ledere motiverer deres medarbejdere forkert

 

I mange år har der været fokus på det individuelle niveau og hvordan hver leder og medarbejdere kan udvikle sig selv og optimere egne resultater. Coaching, udviklingssamtaler og individuel bonus har været i højsædet, og håndtering af stress og udbrændthed har fokuseret på, hvad den enkelte kan gøre for at undgå det og for at håndtere det.

Men jeg tror pendulet er ved at svinge væk fra den individualistiske kultur. På det seneste har jeg hørt flere ledere tale om, hvordan man skal sætte ind på det organisatoriske niveau og i kollegaskabet for at skabe bedre arbejdsmiljø og bedre resultater. Og det kan man jo gøre på flere måder.

Idé til jeres arrangementer i efteråret – Team Potentiale™ Testen

Måske er du ved at planlægge efterårets aktiviteter. Og måske ønsker du, at I får ny viden om, hvordan I kan bruge hjælpsomhed og fællesskab på en måde, der kan ses på bundlinjen. Du kan smugkigge på min nye website, som lanceres til september. Her kan du læse om en testpakke, der er en dåseåbner til at aktivere teamets skjulte ressourcer, så teamet udvikler et mere konstruktivt, ansvarligt og frimodigt samarbejde på tværs af de indbyrdes forskelle. Klik dig videre og hør fra andre eller få mere viden.

Spilleregler til at gøre hinanden gode

Der findes nogle enkle samarbejdsprincipper, som hjælper til et godt holdspil, hvor man aktiverer hinandens kompetencer. Spillereglerne stammer fra teaterverdenen og hedder 'se, sig ja og gør god', og går i kort form ud på:

  • Se’ drejer sig om, at hvis fagligheder skal gøre hinanden gode, så skal de holde øjnene på den fælles opgave, som var det bolden i en håndboldkamp
  • Sig ja’ betyder, at reagere positivt på de indspil, man får fra andre. At afvise andres udspil svarer til at lade bolde falde på gulvet, mens et ja er at strække sig for at nå en bold
  • Gør god’ betyder at kvalificere den andens udspil. Ikke være pedantisk og søge det perfekte set fra sin egen fagligheds synsvinkel

Læs mere om denne tankegang i min bog 'Samarbejde-lokalt-og-globalt' (2013) Klik dig videre til bogens hjemmeside her.

Anbefaling: Tal samarbejdet frem

Claus Elmholdt og Morten Kusk Fogsgaard har skrevet en kort artikel om, hvor vigtigt det er, at vi vælger de rette ord om det tværgående samarbejde. Ordet snitflade betoner adskillelsen mellem dem der skal samarbejde, mens forfatterne argumenterer for ordet samarbejdsrum til at betone fællesmængden og de fælles mål på tværs. Klik dig videre og læs artiklen her.

Anbefaling: Ledere motiverer deres medarbejdere forkert

Peter Holdt Christensen er ude med riven ift. den individualistiske kultur, for organisationer bygger på fællesskabets formåen, som han skriver. Derfor skal lederen fokusere på kollektive belønninger fremfor individuelle. Det handler om at styrke medarbejdernes motivation til fællesskabet og deres forståelse af, hvordan fællesskabet gør en forskel. Klik dig videre og læs artiklen her.

Sommer hilsner fra
- Elisabeth Plum