Nyhedsbrev, September 2013 Ud med Belbin? Team Potentiale Modellen™ Efterlysning: Vil I teste testen? Ny artikel: Når mangfoldighed bliver for snævert Anbefaling: Moderne ledelse: Den uhyggelige slagside

De fleste kender Belbins teori om de otte sociale teamroller, der supplerer hinanden, så teamet kan producere resultater. Teorien indeholder den vigtige pointe, at forskelle er vitale for teamet. Men jeg har altid syntes, at Belbins tilgang var for statisk, og at man skal passe på med at sætte mærkater på folk. En ny gruppekonstellation kan betyde, at man udfylder en anden teamrolle end i sit forrige team, for det kommer an på personsammensætningen, på hvad de andre gør og på situationen.

Hertil kommer at selv et drømmehold af kompetente mennesker, der supplerer hinanden, ikke er en garanti for gode resultater, for det vigtige er ikke, hvem gruppedeltagerne ER, men hvad de GØR, når de er sammen. Dvs. hvilken gruppekultur de skaber.

Team Potentiale Modellen™

Hvis teamets opgave er at skabe innovation, er gruppekulturen særlig vigtig. Den kan fx være præget af stærk konsensus, som hæmmer nye ideer, eller af tillid og faglig nysgerrighed, der kan åbne til skjult innovationspotentiale.

Jeg har designet Team Potentiale Modellen™, der beskriver fire gruppekulturer: De privatpraktiserende, de udglattende, de grøftegravende og de opsøgende. Disse karakteristika er ikke noget gruppemedlemmerne ER, men en social dynamik de SKABER sammen. Noget de får frem i hinanden i netop den situation. TPM™ har fokus på modne teams, der skal præstere nytænkning, men kan også være relevant for andre slags teams.

Du kan læse en præsentation af modellen i min bog Samarbejde lokalt og globalt – forskelle er vitale. Du kan downloade første del af kapitel 4 her.

Efterlysning: Vil I teste testen?

Jeg har udviklet en test til Team Potentiale Modellen™ og søger udviklingsteams, der vil afsætte to timer til at teste prototypen. Udbyttet er en gruppeprofil og gode råd om, hvad der skal til for at udvikle en kultur, så gruppen får bedre adgang til deres innovationspotentiale.

Er I interesseret i at teste testen, så kontakt mig her: ep@plum.co.dk

Ny artikel: Når mangfoldighed bliver for snævert

Ordet mangfoldighed blive ofte opfattet som noget, der har med menneskers etniske baggrund at gøre, og måske også køn, alder, funktionsduelighed og seksualitet. Men hvis virksomhederne vil bruge medarbejdernes forskelle til at skabe nytænkning, så er dette en for snæver tilgang til forskelle. Der skal fokus på mange flere af medarbejdernes sider som fx uddannelse, arbejdsfunktion, erhvervserfaring og personlige kompetencer. Læs mere i en kort artikel jeg har skrevet på lederweb.dk. Klik dig videre til artiklen her.
 

Anbefaling: Moderne ledelse: Den uhyggelige slagside

Christian Ørsted har for nylig skrevet debatbogen Livsfarlig ledelse, og han har også en kritisk vinkel på tendensen til at individualisere sociale dynamikker. I en artikel opsummerer han bogens hovedpointer: At nutidig ledelsespraksis har nogle skyggesider, der er skadelige for vores trivsel og produktivitet. Læs artiklen i ledelseidag.dk her.


Sensommerhilsner fra
- Elisabeth Plum