Nyhedsbrev, Aug 2015

3 veje til bedre videndeling

Interaktion - ikke en-vejs-kommunikation

De 3 veje til bedre videndeling

Kom til min workshop på KL's ledertræf

Få inspiration til teamledelse 29. oktober

Anbefaling: Læs artikel om videndeling

 

Den nye sæson bliver som sædvanlig fyldt med en masse møder, for de er viden-virksomhedens produktionshal. Det gælder om at få mest mulig værdi ud af alle de gange man mødes med kollegerne, for her foregår videndeling, og den er en afgørende konkurrencefaktor. Den er nøglen til innovation, effektivisering og løsning af umulige problemer. Uden videndeling går virksomhederne i stå.

Tanker og ideer vokser ved at blive delt; modsat kagen på mødebordet som bliver mindre hver gang der bliver spist et stykke. Videndeling kan dog være mere eller mindre givtig og den foregår ikke automatisk.

Interaktion - ikke en-vejs-kommunikation

Videndeling betyder at viden udveksles mellem professionelle mennesker for at føre til udvikling af ny indsigt, nye produkter og smartere måder at gøre tingene på. Der sker ikke videndeling gennem viden-ud-deling eller anden envejskommunikation eller blot gennem udveksling af information.

Videndeling opstår i interaktionen mellem personer med forskellig synsvinkler, som de i fællesskab optrævler, sammenfører, bygger ovenpå og vender på hovedet i deres bestræbelser på at løse komplekse problemer.

Videndeling er derfor deling af kompleks viden, som er tvetydig, situationsafhængig og ofte tages for givet af dem, der har den. Derfor hjælper andres 'dumme' spørgsmål til at lokke denne viden frem og gøre den tydelig.

De 3 veje til bedre videndeling

Ledelsen har selvsagt et særligt ansvar, men lige meget om du er medarbejder eller leder kan du bidrage til, at I skaber mere videndeling på jeres møder:

  1. Stil jer ikke tilfreds med koordinering, hvis det er videndeling I har brug for. Mange grupper bruger meget tid på at mødes, tale sammen og koordinere en masse, men ofte er det kun enkel viden, der udveksles, og det rykker ikke mærkbart på resultaterne. Hvis I vil have indblik i hinandens måde at se og tænke problemet på, må I mødes om en konkret problemløsning. Tæt på praksis bliver det nemmere at stille spørgsmål til det, hinanden tager for givet, og opdage egne og andres vaneforestillinger.
     
  2. Skab forskellige rammer og roller til videndelingen. Hvis videndelingen altid foregår på de samme måder, bliver udfaldet forudsigeligt, for der opstår en fast rollefordeling og interaktionen glider over på autopilot. Skab afveksling mellem forskellige mødeformer og samtaleformer. Opløs de sædvanlige personlige præferencer, så I skiftes til at være kreative, kritiske, idealistiske, realistiske, brugerfokuserede, økonomifokuserede mv. Nye konstellationer kan kaste lys på uventede vinkler.
     
  3. Forlad komfortzonen. De fleste foretrækker at videndele med folk de kender og kan lide, men det hæmmer produktionen af nyskabende kompleks viden. Hvis videndeling skal optimeres, må I forlade jeres komfortzone. I må opsøge helt andre og måske irriterende synsvinkler hos kolleger, som I ikke plejer at tale så meget med. I må vove at blande jer på hinandens områder og stille 'dumme' spørgsmål for at få adgang til det guld, der gemmer sig i forstyrrelser af vaneforestillingerne.
Kom til min workshop på KL's ledertræf

På KL's Ledertræf 23. september i Kolding holder jeg workshop. Temaet er hvordan vi gør op med privatpraktiserende faglige kulturer for at skabe fælles videndeling til løsning af de vigtige tværgående opgaver.

Læs dette korte interview med mig om workshoppen: www.kl.dk/ledelse

Få inspiration til teamledelse 29. oktober

Jeg holder 2 workshops om teamledelse på IDA's konference 'Ledelse der styrker' 29. oktober i København. Se mere i næste nyhedsbrev og læs allerede nu om det udviklingsredskab jeg bl.a. vil introducere til: www.team-culture.dk.

Anbefaling: Læs artikel om videndeling

Læs Sanina Kürsteins artikel på Lederweb om hvordan lederen får medarbejderne til at dele viden med andre end blot de kolleger, de har sympati for. Se artiklen her.

Sensommerhilsner fra
- Elisabeth Plum