Nyhedsbrev, Dec 2015

Hvor går grænsen mellem det personlige og det private?

Der er forskel på personligt og privat

Skab et professionelt sprog om samarbejdet

Lær konkret teamudvikling af Grundfos og CGI

Anbefaling: Læs om Patrick Lencionis 5 dysfunktioner i et team

En øvelse til jeres teamudvikling

Læs: 'Lederen skal kende teamets hemmelige koder'

 

Personfnidder og konflikter er en tidsrøver, som lederne nævner i den undersøgelse jeg gennemførte i oktober. Det spilder både lederens og medarbejdernes tid og kan give dårligt arbejdsmiljø, så det er virkelig noget, der går ud over resultaterne.

At himle med øjnene når en kollega taler. At rundsende en mail der udtrykker stor irritation og kritik af en kollega. At komme for sent til stort set alle møderne. Det er eksempler på handlinger, der påvirker samarbejdet negativt. Men når det påtales, kan man hører personen undskylde sig med, at 'Folk må tage mig som jeg er' eller 'Det er ikke så slemt ment'.

Der er forskel på personligt og privat

Vores personlige væremåde på arbejdspladsen er dog ingen privatsag, der kan overlades til den enkelte. Det vi siger og gør er del af vores arbejdsmæssige rolle, og samarbejdet med kollegerne er en vigtig professionel relation, som indvirker på præstationerne i positiv eller negativ retning.

Til gengæld skal arbejdspladsen ikke skal blande sig i, hvad vores personlige holdninger er og hvem vi er som personer, for det er vores private sag.

Skab et professionelt sprog om samarbejdet

Udviklingsredskabet Team Culture får ros for, at det skaber et fælles sprog om teamets samarbejde. Man kan jo kun tale om det, man har ord for, og de fire teamkulturer giver nye ord og en ny synsvinkel på samarbejdet. Drøftelserne løftes op på det fælles plan, hvor det handler om, hvad vi får frem i hinanden gennem vores bevidste og ubevidste kommunikation. Det er nemmere og mere trygt, fordi det ikke er 'nogens skyld'. Se hvordan I selv kan bruge Team Culture testpakken på team-culture.dk.

Lær konkret teamudvikling af Grundfos og CGI

9. december i Aalborg (kl. 12-17) kan du høre, hvordan CGI bruger Team Culture i forbindelse med projektledelse på distancen og til at optimere den organisatoriske læring af projekter. Hør også om hvordan Grundfos bruger Lencionis teori om de 5 dysfunktioner til teamudvikling. Tilmelding hos Dansk Projektledelse. Alle kan deltage, så tilmeld dig HER.

Anbefaling: Læs om Patrick Lencionis 5 dysfunktioner i et team

Bettina Dion Petersen har skrevet en artikel om de fem kendetegn ved et usundt ledelsesteam, som andre team også gør klogt i at undgå. Det handler bl.a. om mistillid og konfliktskyhed, men læs hellere hele artiklen på lederweb.dk.

En øvelse til jeres teamudvikling

Har medlemmerne i din afdeling eller dit team forskellige uddannelser eller faglige ekspertiser? Læs min korte artikel Tværfagligt samarbejde – nogle gange mere 'tvært' end 'fagligt' som I finder HER.

Herefter kan I drøfte følgende spørgsmål:

  1. Hvornår er vi gode til at forstå hinandens faglige kultur og særlige vinkel? Og i hvilke situationer kunne vi blive bedre til det?
  2. Kommer vi nogle gange til at tage faglige uenigheder personligt? - For eksempel ved at blive irriterede og holde fast på vores eget standpunkt.
  3. Hvordan kan vi blive (endnu) bedre til at bruge vores faglige forskelle til at skabe bedre resultater?
Læs: 'Lederen skal kende teamets hemmelige koder'

Det er titlen på en artikel i Berlingske 15. november, hvor jeg bliver interviewet om hvor vigtigt det er, at teamet kender deres kultur og kan forandre den, så den understøtter deres opgaveløsning i stedet for at hæmme den. Læs artiklen HER.

Mange vinterhilsner fra
- Elisabeth