Nyhedsbrev, Februar 2014

Faglig ekspertise kan ikke stå alene

At få det bedste frem i hinanden

Aktiver eksperternes potentiale

Team Potentiale ™ testen er godkendt

Anbefaling: Den effektive leder er et team

Anbefaling: Ledelse af det der sker i mellemrummene

 

"Vi har nogle superdygtige faglige eksperter, men virksomheden får ikke glæde af deres store potentiale, for de opfatter sig ikke som en del af helheden, og de kommer ikke ud over rampen ift. kollegerne og brugerne." Sådan sagde en leder, der var sikker på, at hendes gruppe havde potentiale for at skabe bedre resultater, men som havde svært ved at få adgang til dette potentiale. Og dette problem er meget udbredt.

Når gruppens potentiale skal aktiveres, handler det både om at øge deltagernes forståelse for, at de bidrager i en større helhed og om at udvikle deres kompetencer til at samarbejde. Også dygtige fagfolk har brug for at føle sig set, hørt og forstået, for ellers graver de sig ned og bliver ved med at gentage de synspunkter, som de ikke synes kollegerne fatter.

At få det bedste frem i hinanden

Hvordan aktiverer man det ubrugte potentiale i en gruppe dygtige fagpersoner? De kaldes måske et team, men fungerer mere som en samling stærke personer, der holder hinanden i skak. Ud fra Team Potentiale Modellen™ kan deres teamkultur måske kaldes privatpraktiserende eller grøftegravende, for de mangler kompetencer til at få det bedste frem i hinanden, og dermed spilder de virksomhedens ressourcer. Læs introduktion til min Team Potentiale™ model i min artikel på lederweb. Klik her

. Aktiver eksperternes potentiale

Følgende spørgsmål kan drøftes i teamet, for at få de dygtige medarbejdere til at frigive et større potentiale og skabe bedre arbejdsmiljø:

  • Hvad er den fælles opgave, vi alle bidrager til?
  • Har vi det samme billede af gruppens mål?
  • Hvad er det fælles sprog, der giver mening for os alle?
  • Hvordan kan vi blive bedre til at lytte til hvad de andre teammedlemmer prøver at udtrykke – i stedet for at lytte for at samle ammunition til vores eget næste indlæg?
  • Hvordan kan vi skabe større forståelse for, at selv om et bidrag lyder meget forskelligt fra vores eget, så kan det være værdifuldt?
Team Potentiale ™ testen er godkendt

Jeg har været på besøg i en række virksomheder for at få deres vurdering af, om min nye Team Potentiale™ test har validitet og om den er brugbar til at finde teamets skjulte potentiale for nytænkning og bedre samarbejde. Afprøvningerne viste, at testen giver rigtig god mening for teams både i private virksomheder og i offentlige institutioner, i små og i store teams og blandt både medarbejdere, ledere og chefer. Spørgsmålene bliver oplevet som relevante og tankevækkende. Udbyttet af test-sessionen på to timer bliver vurderet som stort. Se for eksempel disse kommentarer:

  • "Fantastisk at vi så hurtigt fik nogle vigtige samtaler, vi ellers ikke har haft."
  • "Nu kan jeg se, at vores team har ubrugte ressourcer, og også se hvordan vi kan få fat i dem."

I løbet af foråret kommer testen på nettet, så ledere og projektledere selv kan bruge dette udviklingsværktøj i egne teams. Søsætningen annonceres i næste nyhedsbrev.

Anbefaling: Den effektive leder er et team

Dygtige individuelle ledere er ikke nok, for der skal være en helhedsorienteret lederkultur, der sikrer videndeling på tværs af geografi, funktioner, fagligheder og andre betydningsfulde opdelinger. Evner til at netværke på kryds og tværs og til at bringe andre i spil, er vigtigere end at prøve at være en dygtig leder med viden på alle områder. Klik dig videre og læs artiklen her.

Anbefaling: Ledelse af det der sker i mellemrummene

Kvalitet er ofte noget, der skabes i et samspil mellem forskellige institutioner, så ledere skal have fokus på alt det, der sker i mellemrummene. Man skal som leder skabe sprog, viden og praksis, der kan inspirere på tværs af grænser mellem enheder. Læs hele artiklen her.

Gode hilsner fra
- Elisabeth Plum