Nyhedsbrev, juni 2013 Der er aldrig kun én forklaring Vend ansigtet til kompleksiteten Bliv en del af løsningen Sæt kryds i kalenderen 10. september Kort artikel om kulturel kompleksitet Anbefaling: Grænsekrydsende ledelse

Når det handler om samarbejde, er det min tommelfingerregel, at der aldrig kun er én forklaring på en problematik. Alle mennesker har mange sider og baggrunde, og virksomhederne er komplekse organismer med opdelinger på kryds og tværs. Det giver alt i alt medarbejderne forskellige prioriteringer og udsigtspunkter, så det handler om at udvide perspektivet og vende ansigtet til virksomhedens kompleksitet. Som en leder sagde: ’Det er ligesom at gå fra et sort-hvidt billede til et farvebillede. Det er tættere på virkeligheden og giver flere nuancer og oplevelser’. 

Vend ansigtet til kompleksiteten 

Det er dog dejligt nemt at bruge simple forklaringer. ’Det skyldes at markedsføringsfolkene ikke kan forstå …’ eller ’Det er fordi han er jurist …’ eller ’Svenskerne vil ikke …’. De nemme forklaringer overdriver én forskel i en gruppe og kan føre til selvopfyldende profetier, hvilket graver grøfterne dybere mellem dem-og-os. Så bliver man en del af problemet, i stedet for en del af løsningen. Næste gang du hører en simpel forklaring på et samarbejdsproblem, så overvej:

Bliv en del af løsningen 
  • Udvid perspektivet: Kunne der tænkes også at være andre (kultur-) forskelle på spil (arbejdsfunktion, uddannelse, HQ – lokal enhed mv.)?
  • Skift perspektiv: Fokuser på hvordan der kan bygges bro og konkret skabes bedre samarbejde – i stedet for at hænge fast i årsager
  • Lyt på ny: Lyt til den anden for at forstå, hvad den anden prøver at udtrykke, i stedet for at lytte for at forberede sit svar. 

Vil du have flere ideer til, hvordan du i praksis forbedrer samarbejdet med mennesker, der tænker og handler anderledes end dig? Læs bogen ’Samarbejde lokalt og globalt’. Klik her

Sæt kryds i kalenderen 10. september

Jeg har en workshop på KL’s store ledertræf i Kolding 10. september 2013. Her præsenterer jeg modeller og giver ideer til, hvordan offentlige ledere kan vende ansigtet til kompleksiteten og få bedre resultater af det tværgående samarbejde. Tilmeld dig via KL's hjemmeside. Klik her

Kort artikel om kulturel kompleksitet

Et sted hvor det er særligt populært med generaliseringer er, når der er mennesker med forskellige nationale eller etniske baggrunde involveret. Her trænger vi til et bredere perspektiv på den kulturelle kompleksitet. Det er en af pointerne i en artikel jeg har skrevet for ’Global Leadership Academy’. Læs artiklen - klik her


Anbefaling: Grænsekrydsende ledelse - Byg bro til samarbejde og innovation

Dette er titlen på en artikel fra ledelseidag.dk af Claus Elmholdt og Karen Ingerslev. Artiklen handler om hvordan tværgående samarbejde og innovation stiller nye krav til ledere. Forfatterne argumenterer for at grænser i organisationen ikke altid skal ses som barrierer, men derimod som broer. Når lederne lykkes med at være grænsekrydsere over disse broer, åbnes for ressourcer til bedre samarbejde og innovation, hvilket vises i en en case fra et hospital. Artiklen er del af et forskningsprojekt og har interessante henvisninger til de teoretiske baggrunde for denne måde at tænke på. Artiklen kan findes her


Jeg ønsker dig en dejlig sommer.
- Elisabeth Plum