Nyhedsbrev, marts 2013 Tænk hvis vi kunne se os selv udefra Værdifuld effektivisering af projektgruppens arbejde Vital Differences® til halv pris? Hvad er temperaturen på danske virksomheders kulturelle intelligens? Nyttig viden om kompetencer til globalt lederskab

Hvis vi kunne se os selv udefra, så ville mange samarbejdsproblemer kunne undgås. Vi ville ikke spilde så mange ressourcer på misforståelser og konflikter, og vi ville kunne høste det store potentiale der ligger i, at forskellige synsvinkler konfronteres med hinanden på konstruktive måder. Det gælder i alle slags tværgående projektgrupper og i offentlige og private virksomheder.

4. februar 2013 udkom min nye bog ’Samarbejde lokalt og globalt – forskelle er vitalt’, og her er mange eksempler på, hvordan danske virksomhede har forebygget samarbejdsproblemer og aktivt brugt medarbejdernes forskelle til at skabe bedre resultater på tværs af fagligheder, nationaliteter, siloer og andre forskelle. Find bogens indholdsfortegnelse og dele af to kapitler her: www.samarbejde-lokalt-og-globalt.dk


Værdifuld effektivisering af projektgruppens arbejde

I sidste nyhedsbrev lovede jeg at fortælle om et tværfagligt udviklingsteam, der spillede Vital Differences® og opnåede værdifulde resultater. Teamet arbejdede på et projekt, der var 400 mio. kroner værd for virksomheden. Samarbejdsklimaet var venligt, men de faglige eksperter arbejdede mest på deres egen banehalvdel. Deadline nærmede sig og der var tekniske problemer, som teamet ikke kunne finde løsninger på. En dags spil med Vital Differences® version Interne Ressourcer førte til, at teamet opdagede epokegørende ny viden om hinandens ekspertiser og om deres produkt. Og de så sig selv udefra med de andres øjne. De indførte mere effektive samarbejdsformer, hvor deres forskellige fagligheder og erfaringer kom aktivt i spil, så de blandede sig ind over grænsefladerne. Ja, det er svært at løse komplekse opgaver, når man holder sig på sin egen banehalvdel. Der viste sig at være et kæmpe potentiale i, at teamet udviklede sig fra at være ’privatpraktiserende’ til at være et ’opsøgende team’. Hvor mange penge mon denne effektivisering af arbejdet var værd for virksomheden?

Læs hele casen fra Dako og en gennemgang af den nye model ’Fire slags teams’ i bogen www.samarbejde-lokalt-og-globalt.dk.


Vital Differences® til halv pris?

For at fejre min nye bog udlodder jeg 3 stk. Vital Differences® udviklingsforløb til halv pris til projektgrupper, der enten ønsker at se nye handlemuligheder ift. deres vigtige eksterne partnere eller ønsker at revitalisere gruppens samarbejde på tværs af fagligheder, nationaliteter, funktioner eller andre forskelle.

Læs mere om Vital Differences® og de to spilversioner her www.vitaldifferences.dk

Er du interesseret? Send mig en mail (ep@plum.co.dk) med oplysninger om projektgruppens opgaver, antal deltagere og de udfordringer I ønsker at arbejde med. Sessionen skal afholdes inden udgangen af juni 2013. De tre heldige projektgrupper får besked 10. April.


Hvad er temperaturen på danske virksomheders kulturelle intelligens?

Jeg har skrevet en artikel til ledelseidag.dk, ud fra spørgsmålene: Hvor gode er vi i de danske virksomheder til at lede og høste fordelene af de kulturelt betingede forskelle på arbejdspladsen? Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvor ligger potentialet fremadrettet?

Artiklen er bygget op omkring fem pointer:

  • 1. Alle ledere er ledere af forskelle
  • 2. God ledelse af forskelle handler ikke om harmoni
  • 3. Forskelle fører ikke automatisk til innovation
  • 4. Opgør med silotænkningen kræver fælles mål
  • 5. Der er aldrig kun én årsag (til samarbejdsproblemer)

Læs artiklen. Klik her.


Nyttig viden om kompetencer til globalt lederskab

Global Leadership Acadamy er et partnerskab mellem Industriens Fond og CBS. De udgiver bl.a. Insights som er korte forskningsbaserede artikler. Blandt andet en der handler om kompleksitet som en stor udfordring for ledere.

”Leaders have two possibilities – they can simplify complexity and they can capitalize on complexity.”

… (Og gæt hvad denne artikel anbefaler)… ”Learning to see issues and behavior backwards, inside-out, and upside-down is thus becoming the new global leadership skill.” Læs hele artiklen. Klik her.


Hilsen
Elisabeth Plum