Nyhedsbrev, Marts 2015

Et team skal være en løsning – ikke et problem

Spørgsmål der forbedrer udbyttet af teamwork

Team Culture er det nye navn

Teamudvikling også på engelsk

Lær om de fire teamkulturer i din virksomhed

To arrangementer og en video

Anbefaling: Bekymrende forskning om teamwork

 

Teams er nødvendige til at løse komplekse arbejdsopgaver, for så kan medlemmerne bringe deres forskellige kompetencer i spil og det kan give bedre resultater og mere nytænkning, end enkeltpersonerne kan levere. Men alt for ofte lever team-arbejdsformen ikke op til forventningerne.

Hvis et team fortæller, at de ikke har problemer med samarbejdet, dækker den beroligende melding måske over, at virksomheden går glip af et skjult potentiale. Teamet har vænnet sig til bestemte måder at kommunikere på, og opdager ikke hvis deres teamkultur hæmmer videndelingen. Når relevante kompetencer ikke bruges og muligheder for nye opdagelser forpasses, så spildes virksomhedens ressourcer. Desværre mærker teamet sjældent, at der mangler noget, "for det går jo meget godt, ikke?"

Spørgsmål der forbedrer udbyttet af teamwork

Følgende spørgsmål kan igangsætte refleksioner om, hvordan teamet kan optimere samarbejdsformerne:

  • Hvilket udbytte skal virksomheden have, når vi løser denne opgave som et team og ikke som enkeltpersoner?
  • I hvilke dele af vores arbejdsproces er det særligt vigtigt, at vi bruger vores forskellige kompetencer/baggrunde og også kan lufte uenigheder?
  • I hvilke dele af teamets arbejde er det særlig vigtigt, at vi står sammen og alle tager ansvar for den fælles opgave?
Team Culture er det nye navn

Trofaste læsere af dette nyhedsbrev har fulgt med i udviklingen af min model om teamkultur og den tilhørende onlinetest, som jeg gennem lang tid har afprøvet i forskellige slags virksomheder. Her i 11. time fandt jeg på et endnu bedre navn, så nu hedder det Team Culture Modellen og Team Culture Testen. Se selv på www.team-culture.dk

Teamudvikling også på engelsk

'Styrk dit team på to timer og ni minutter' er et slogan for mit udviklingsredskab til teams. Online-testen tager nemlig højst 9 min for hvert teammedlem at udfylde og teammødet tager to timer, hvorefter teamet har analyseret testresultatet og besluttet sig for, hvordan de konkret vil udvikle deres teamkultur. Nu findes redskabet også på engelsk, så værsgo at 'Revitalise your team in two hours and nine minutes' når du klikker på det lille flag øverst her: www.team-culture.com

Lær om de fire teamkulturer i din virksomhed

Overvejer I at tage næste skridt i teamudviklingen i virksomheden? Bliv introduceret til modellen om de fire teamkulturer og få øje på, hvordan I kan optimere samarbejdet i jeres teams. Få et foredrag i jeres ledergruppe eller fx et gå-hjem-møde for projektlederne for en særpris af kr. 7.500 (+moms) for 1-2 timers oplæg og drøftelse. I kan booke mig ved at sende en mail til ep@plum.co.dk.

To arrangementer og en video

Ingeniørforeningen i Danmark har videooptaget en times oplæg jeg holdt på lederkonferencen i oktober 2014 under overskriften 'Ledelse af teamkulturen sparer ressourcer og skaber innovation'. Det er gratis for IDA-medlemmer og koster kr. 100,- for andre at se. Du læse nærmere om oplægget og se det her.

På DSR's Lederforenings fagkonference 20. maj holder jeg oplæg om Team Culture Modellen og hvordan man som leder kan bruge den i hverdagen. Læs om arrangementet her.

På Projektlederforeningens symposium 21. maj har jeg en workshop med to praktiske cases om, hvordan man leder teamkulturen professionelt. Læs om arrangementet her.

Anbefaling: Bekymrende forskning om teamwork

Nye amerikanske undersøgelser viser, at mange teams får for lidt ud af deres samarbejde og sjældent lever op til deres potentiale om videndeling. Teamwork gør os dumme og dovne, når kulturen er præget af angst for udstødelse og deltagerne polariserer hinandens holdninger. Læs Annemette Schultz Jørgensens artikel i Ledelse i dag her.

De bedste hilsner fra
- Elisabeth Plum