Nyhedsbrev, Okt 2015

Hvad er det enkle svar på kompleksitet?

Et team er en aktivitet – ikke en ting

Bliv bedre til at teame på 2 timer og 9 minutter

Styrk din evne til at teame

Er du leder? Giv dig selv 10 min til at afklare samarbejdet i dit team

Kom på kursus i ledelse af projektgruppens kultur

Deltag i workshop 29. oktober

Anbefaling: Organisationer og mennesker er uforudsigelige

 

Nye ting sker, planerne holder ikke og de sædvanlige arbejdsmåder kommer til kort.

Arbejdsdagen opleves i stigende grad som en kompleks situation, hvor sigtbarheden er nedsat og uforudsigeligheden stor, og der er flere måder at forstå situationen på.

Når opgaverne ikke længere er enkle og 'tamme', men komplekse og 'vilde', findes der ikke én rigtig fremgangsmåde, og man må prøve sig frem med skitser og prototyper. Vanetænkningen skal udfordres og nye veje findes, så det er afgørende, at personer med forskellige kompetencer og synsvinkler stikker hovederne sammen og bringer deres forskelle i spil.

Et team er en aktivitet – ikke en ting

Det enkle svar på kompleksitet er derfor at skabe teams, hvor ansatte mødes for at opnå fælles resultater på kryds og tværs af fagligheder, funktioner, siloer og sektorer. Teamarbejdsformen breder sig i disse år, men den er ikke nem at få til at lykkes, fordi den netop bringer forskelle sammen.

Teamarbejdsformen lykkes ikke, hvis et team betragtes som en ting; som noget der bliver nedsat og så kører det bare automatisk. Den lykkes kun, når teamet ses som en aktivitet, der foregår hele tiden. Aktiviteten hedder at teame, og består i at medlemmerne relaterer til hinanden, lytter til andres synsvinkler, koordinerer handlinger og skaber fælles beslutninger, og det kræver at de er opmærksomme på hinandens perspektiver.

Bliv bedre til at teame på 2 timer og 9 minutter

Med dialogværktøjet Team Culture kan I selv styrke jeres evner til at teame. I starter med en undersøgelse af teamets kulturtræk (onlinetest på 8-10 minutter) og fortsætter med et møde, hvor I analyserer testresultatet og afklarer, hvordan I kan skabe bedre resultater ved at udvikle jeres teamkultur. Findes på dansk og engelsk. Læs nærmere og bestil dialogværktøjet HER.

Styrk din evne til at teame

Overvej følgende spørgsmål og sæt handling bag snarest muligt:

  1. Hvilken aktuel opgave er det vigtigt vi stikker hovederne sammen om, for her skal vi finde en anden løsning end vi plejer at bruge?
  2. Hvilken kollega/medarbejder har jeg sværest ved at forstå? Og hvordan kan jeg lytte på en anden måde for at få større forståelse for denne persons perspektiver?
  3. Hvordan kan jeg gøre mine særlige synsvinkler lettere at forstå for andre?
  4. Hvem skal jeg sætte mig ved siden af til næste møde?
Er du leder? Giv dig selv 10 min til at afklare samarbejdet i dit team

Hverdagen levner sjældent tid til, at danne overblik over dynamikkerne i dit team og overvejer næste skridt i din teamledelse. Få hjælp hertil ved at deltage i en survey, som jeg gennemfører, for at vi kan blive klogere på, hvor skoen trykker, når det handler om teamledelse i en kompleks hverdag. Besvar de fire spørgsmål om hvad der spænder ben for god kommunikation, om tidsrøvere i teamets samarbejde og hvilke redskaber du bruger i din teamledelse. Måske dine refleksioner giver dig ideer til, hvordan I bliver bedre til at teame?

Besvarelsen er anonym og konklusionerne bringes i et kommende nyhedsbrev. Læg mærke til, at der er bedre plads til besvarelsen, end det umiddelbart ser ud. Klik og besvar spørgsmålene HER.

Kom på kursus i ledelse af projektgruppens kultur

Jeg holder kursus sammen med nogle spændende virksomheder 26. nov. i København og 9. dec. i Aalborg. Hør hvordan Grundfos, B&W Vølund, Københavns Kommune og CGI bruger samarbejdet som motor i projektteamet. Dansk Projektlederforening afholder kurserne, men alle kan deltage. Få kursusbeskrivelsen her (PDF)

Deltag i workshop 29. oktober

På IDA's spændende konference 'Ledelse der styrker' holder jeg workshop sammen med Morten Ravn fra B&W Vølund under overskriften 'Tag lederskab af teamkulturen - Spar ressourcer og skab nytænkning'. Du er også velkommen til at komme forbi i Team Culture's stand. Læs mere om konferencen HER.

Anbefaling: Organisationer og mennesker er uforudsigelige

Ralph Stacey er pioneren indenfor kompleksitetstænkning, og han siger, at vi skal holde op med at bruge så meget energi på at udarbejde langsigtede planer, og i stedet blive bedre til at se, hvad der faktisk sker i nuet og reagere i det bølgende hav af menneskelige interaktioner, som en organisation består af. Læs interviewet med Stacey i DJØF-bladet HER

God fornøjelse med at teame!
- Elisabeth Plum