Nyhedsbrev. Jeres virksomhed består af kompetente enkeltpersoner, men først via deres indbyrdes samtaler skaber de videndeling, resultater og udvikling.

Nyhedsbrev, Maj 2018

Det koster dyrt at glemme de fælles samtaler


Kender I disse kulturmønstre?

I har brug for GRUS / TUS

Anbefaling - tre artikler om arbejdspladsens kultur
 

Jeres virksomhed består af kompetente enkeltpersoner, men først via deres indbyrdes samtaler skaber de videndeling, resultater og udvikling. Spørgsmålet er om I bruger den fælles pulje af kompetencer på den bedste måde eller om I spilder værdifulde ressourcer?

Kender I disse kulturmønstre?

Ligner jeres fælles samtaler denne blå figur? – Og er det tilstrækkeligt til at skabe optimale resultater i jeres virksomhed? Eller ligner jeres fælles samtaler snarere den røde figur? 

 
Stregerne skal forstås som åbne forbindelseslinjer og mulige kontaktflader. Der hvor man kan samarbejde og få hjælp – dele viden og skabe ideer. Så den røde figur viser det største potentiale for de fælles samtaler. 

Vi skal selvfølgelig ikke alle sammen tale sammen hele tiden i en sønderdøvende kakofoni. Men for at få alle vores kompetencer i spil, skal vi have adgang til den bredeste vifte af relevante relationer. De fælles samtaler er en vigtig dimension i jeres kultur, og måske har I netop nu brug for at revitalisere denne dimension.

I har brug for GRUS / TUS

De langstrakte OK-forhandlinger på det offentlige område har givet uro - ikke kun i offentlige men også i private virksomheder. Måske har spekulationerne skabt nye skillelinjer på arbejdspladsen. Nu er det på tide, at samtalerne om interesseforskelle bliver afløst af samtaler om andre slags forskelle. Nemlig om hvordan forskellige kompetencer er nødvendige for løsning af kerneopgaven. 

I kan også have andre aktuelle anledninger til, at I vil fokusere på det værdifulde i, at I har forskellige kompetencer og forskellige bidrag til de fælles opgaver. 

Hold en gruppeudviklingssamtale / teamudviklingssamtale for at styrke jeres fælles samtaler og få nye ideer til, hvordan I bedst bruger jeres forskelle.

  • Vil I have et realitetstjek på jeres fælles samarbejdskultur og afklare hvordan den påvirker jeres resultater? 
  • Ønsker I en praktisk og handlingsanvisende tilgang til jeres kultur?  
  • Vil I have ideer til, hvordan I bliver endnu bedre til de fælles samtaler på kryds og tværs i teamet og i virksomheden?
Så brug udviklingsredskabet Team Culture® i jeres GRUS/TUS. I kan få hjælp fra en certificeret konsulent, som giver jer professionel sparring på jeres aktuelle udfordringer - eller I kan vælge redskabet i gør-det-selv-udgaven. Se hvad I får med de forskellige udgaver HER.

Se hvordan udviklingsredskabet Team Culture® virker i denne video: 


Anbefaling - tre artikler om arbejdspladsens kultur

Jeanette Hallundbæk, Lars Pedersen og Benedikte Achen er certificerede i Team Culture® og kan hjælpe jer med at styrke jeres kultur og de fælles samtaler. Og de har for nylig skrevet tankevækkende artikler om kulturudvikling:  

Jeanette Hallundbæk skriver om 10 tegn på en syg teamkultur. Det er svært selv at mærke sygdomstegn i kulturen, så disse tegn er vigtige at kende, så ikke jeres kultur står i vejen for vigtig udvikling ved nye opgaver, nye udfordringer, et nyt år, ny strategi eller ny organisering. Det er nødvendigt at arbejde målrettet og aktivt for at kulturen kan støtte jeres strategi. 

Læs artiklen på lederweb her:

Lars Pedersen fokuserer på udfordringerne hos tværgående team, der arbejder helt eller delvist virtuelt. Hvordan jeres kulturforskelle kan virke som en hæmmende dyne eller en givende dynamik – afhængigt af hvordan I arbejder med jeres kultur og kulturforskelle. Og der er heldigvis hjælp at hente.

Læs artiklen på LinkedIn her:

Benedikte Achen spørger om I har kikkerten for det blinde øje. For mens mange virksomheder har travlt med at tegne personprofiler af de enkelte medarbejdere, så sætter kulturen sig igennem bag om ryggen. Den kulturelle dimension af samarbejdet er måske usynlig, men den påvirker resultaterne mærkbart. Men det personlige og det kulturelle er et både-og.

Læs artiklen på LinkedIn her

Send dette nyhedsbrev videre til din kollega!
Mange forårshilsner fra
- Elisabeth