|    |  Mangfoldighed som virksomhedsstrategi

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi

I 2000 tager jeg initiativ til den første danske bog om mangfoldighed, som får titlen: ‘Mangfoldighed som virksomhedsstrategi. På vej mod den inkluderende organisation.’ (Gyldendal 2001, nu udsolgt fra forlaget) Bogen skrev jeg sammen med Dorte Cohr Lützen og Benedikte Jacobi.

Bogen fra 2001: Mangfoldighed som virksomhedsstrategi

Hele mit arbejdsliv har jeg fokuseret på menneskelige og organisatoriske forskelle, og på hvordan de både giver problemer og nye muligheder. Først som forsker og underviser på arbejdsmarkedsområdet og det sociale felt og senere som intern og ekstern konsulent i forandringsprocesser, tværfaglige projektledelse, teambuilding, tværnational ledelse og kulturel kompleksitet. Hele vejen har jeg haft stor glæde af min uddannelse som kultursociolog fra Københavns Universitet.

I bogen fra 2001 argumenterer mine medforfattere og jeg for, at mangfoldighed som begreb skal dække en bred vifte af menneskelige forskelle og at det er vigtigt at koble det til arbejdsresultaterne. Vi ønsker, at vi i Danmark undgår det ensidige fokus på etnicitet og køn, som man på det tidspunkt har i USA, UK og Canada, hvor begrebet diversity management var opstået. Vi mener, at et ensidigt fokus på minoritetsgrupper sætter mennesker i bås og kun ser på de negative aspekter af forskelle.

I stedet fremhæver vi, at de relevante menneskelige forskelle på arbejdspladsen ikke bare handler om køn, alder, etnicitet og seksuel orientering, men også om uddannelse, arbejdsfunktion, erfaring og organisatorisk placering. For det drejer sig ikke blot om at give alle medarbejdere lige muligheder, men også om at virksomhederne skal høste fordelene ved medarbejdernes forskellige perspektiver og kompetencer. Vi ønsker, at de to tilgange ‘ligestilling’ og ‘forskelle som ressource’ skal ses sammen og knyttes til resultaterne på bundlinjen.

Men som bekendt bliver ordet mangfoldighed synonymt med etnisk mangfoldighed de første mange år i DK, og der bliver højst koblet til de andre minoritetsforskelle som køn, alder, seksuel orientering og funktionsduelighed. Vi er nok for tidligt ude i Danmark med den brede mangfoldighed der i 2001.

Peter Høgsted er på det tidspunkt topchef for IKEA Danmark, og han og jeg mødes, når vi holder oplæg på de samme konferencer. Vi ønsker at få noget humor ind i mangfoldighedsdebatten og han foreslår vi skriver en bog sammen. Vores uhøjtidelige fabel bliver færdig i 2003, og bruges bl.a. til medarbejderudvikling i IKEA i dansk og engelsk version.

Efter et par år forlader jeg det danske mangfoldighedsfelt, idet jeg dog først skriver en artikel, hvor jeg søger at bringe orden i den begrebsforvirring, der hersker. Jeg giver også ideer til hvordan man kan arbejde mere målrettet på feltet.

Min brede tilgang til mangfoldighed giver mig flere internationale opgaver, fx som programleder af ‘Crossing the Boundaries’ et europæisk udviklingsprogram for offentlige topledere.

Lån et eksemplar af bogen “Mangfoldighed som virksomhedsstrategi” på biblioteket.

Elisabeth Plum, Ledelses- og proceskonsulent til teamledelse