|    |  Vital Differences

Vital Differences

2011 lancerer jeg et udviklingsredskab til grupper, der vil udvikle deres kulturelle intelligens i praksis. Vital Differences® findes i to versioner. 1. Som teambuilding så gruppen får et større udbytte af deres interne ressourcer. 2. Som hjælp til at gruppen forbedrer deres relationer til de vigtigste eksterne partnere. Dialogspillet styres af en certificeret spilleder og hver deltager får en interaktiv arbejdsbog, som de bagefter kan bruge som håndbog i at implementere nye handlinger i hverdagen.

 

Dialogredskabet Vital Differences®

Mens jeg skriver bogen om kulturel intelligens, der udkommer i 2007, modnes ideen om at designe et udviklingsredskab for grupper. Jeg ønsker redskabet skal hjælpe deltagerne til at håndtere hverdagens kompleksitet gennem at øge deres kulturelle intelligens mens de spiller.

Som konsulent ved jeg, at blivende resultater ikke opnås blot ved et oplæg eller et endagskursus, hvor deltagerne hører på kloge ord og ser nye modeller. Hvis mennesker skal ændre deres handlinger i hverdagen, kræver det både interessant teori, oplevelser hvor teorien er omsat i praksis, aktive eksperimenter og refleksioner så man lærer heraf. Der skal ske et paradigmeskifte i folks hoveder, og det gøres ikke som et quick fix.

Derfor bygger jeg et dialogspil op i form af et brætspil, hvor deltagerne drøfter deres samarbejde ud fra simple og overraskende spørgsmål, som de ikke er opmærksomme på i hverdagen. Den daglige kompleksitet sættes til diskussion på en enkel måde, fordi deltagerne tager udgangspunkt i deres konkrete udfordringer og de får ideer til nye handlinger. Spørgsmålene handler om hvordan gruppen bygger bro og bruger deres forskelle mere konstruktivt. Samtidig sørger spillets proces for, at deltagerne i praksis styrker alle tre dimensioner af kulturel intelligens – dvs. både får en større forståelse for de indbyrdes forskelle, en øget motivation til samarbejdet og konkrete redskaber til nye handlinger. De praktiserer og udvikler en større kulturel intelligens sammen, de undervises ikke bare i det.

Jeg starter med at udvikle en prototype af dialogspillet og har stor glæde af at afprøve redskabet sammen med forskellige typer af virksomheder, der står overfor flere slags udfordringer.

Gennem dette samarbejde får jeg skærpet virkemidlerne i dialogspillet og opdager, at deltagernes arbejdsbog spiller en stor rolle. Deltagerne bruger deres arbejdsbog i løbet af dialogspillet, men den er endnu vigtigere i tiden efter, fordi de kan vende tilbage og uddybe deres læring og bruge bogens redskaber sammen med kollegerne i hverdagen.

Dialogspillet færdiggøres og får navnet Vital Differences®. Indholdsmæssigt har jeg selv udviklet det, men brætspillet og deltagermaterialet har fået sin gedigne udformning takket være alle mine kvalitetsbevidste samarbejdspartnere rundt i Danmark: fabrikken på Amager, der producerer spilæsker, trykkeriet i Vanløse, der producerer brættet og spillekortene, T-shirt-trykkeriet på Amager, der sætter logoet på de små og store poser, trykkerierne på Vestsjælland, der trykker arbejdsbøgerne med det interaktive redskab, webdesigneren fra Østerbro, der omsætter kaotiske ideer til et brugervenligt site og sidst men ikke mindst grafikeren fra Nørrebro, der giver lærerige indspark og skaber et smukt design. Alle disse forskellige fagligheder skaber et kulturel intelligent samarbejde, som jeg synes kan mærkes på resultatet.

Elisabeth Plum, Ledelses- og proceskonsulent til teamledelse