|    |  Samarbejde lokalt og globalt

Bogen: Samarbejde lokalt og globalt

I 2012 har jeg indsamlet mange praktiske erfaringer med at hjælpe virksomheder med at udvikle kulturel intelligent samarbejde for at skabe gode resultatet i fusionsprocesser, tværfagligt arbejde, projektledelse og international ledelse. Desuden er den seneste bog (‘Kulturel intelligens’) udsolgt i den danske udgave, så jeg får lyst til at skrive en ny bog, hvor jeg kan videregive de nye tanker, pointer og modeller, som jeg har udviklet sammen med virksomhederne.

Ud over at bruge cases fra mit eget arbejde med virksomhederne, interviewer jeg også en række chefer og ledere for at få deres praktiske erfaringer med at skabe resultater på tværs af alle mulige forskelle i ind- og udland.

En drivkraft bag den nye bog er, at jeg vil give et kritisk alternativ til den måde ordet kultur bliver brugt på i Danmark, hvor der ofte menes ‘nationalitet’ eller ‘etnicitet’. Det traditionelle kulturparadigme fra 1980’erne med Hofstede og andres nationale kategoriseringer er stadig totalt dominerende på business-skoler og i virksomhederne, selv om dette paradigme er ude af trit med virksomhedernes meget mere komplekse virkelighed. Disse beskrivelser af tyskere, amerikanere, danskere mv. er tillokkende nemme og underholdende at arbejde med, og så taler de til det rationelle og frister med, at man kan forudsige, hvordan andre agerer og tænker. Men så nemt er det ikke i virkeligheden, og det er flere og flere i virksomhederne begyndt at gøre opmærksom på.

2013 udgiver jeg bogen ‘Samarbejde og globalt og globalt – forskelle er vitale’ på Gyldendal Business. Bogen er skrevet på baggrund af mine erfaringer som rådgiver og konsulent i mange typer organisationer. Den indeholder en række cases med navngivne virksomheders konkrete udfordringer og deres måder at håndtere dem på.

Det er straks mere krævende at se den kulturelle kompleksitet i øjnene, for så opdager man, at det ikke kun er ‘fremmede folkeslag’, der måske tænker og handler anderledes end en selv, men også kollegerne i udviklingsafdelingen og sidemanden med en anden uddannelse. Det er også mere krævende at indse, at det ikke er nok at forstå andre, men at man selv er ‘eksotisk’ i andres øjne og at man selv må gøre noget for at skabe et frugtbart samarbejde på tværs af alle mulige forskelle.

Jeg skriver min nye bog for at komme i dialog med de ledere, der er begyndt at være kritiske overfor de simplificerende teorier om kultur, og dem som ønsker at høste forskellenes positive potentiale gennem nye tilgange og redskaber. Jeg skriver også til de fagfolk, der er på udkig efter alternativer til de traditionelle tilgange til kultur, tværfaglighed og mangfoldighed. Derfor undgår jeg ordet kultur i titlen, og bogen kommer til at hedde ‘Samarbejde lokalt og globalt. Forskelle er vitale.’

Elisabeth Plum, Ledelses- og proceskonsulent til teamledelse