|    |  Teaming bogen

Teaming – Håndbog i teamledelse

Teamarbejdsformen breder sig som det enkle svar på tidens kompleksitet, og de fleste ansatte arbejder i løse og faste teams og ofte i flere teams på én gang. Vi skal så at sige kunne ’teame op’ med alle mulige kolleger og måske også eksterne samarbejdspartnere.

Desværre oplever jeg ofte, at ledere og medarbejdere tager for givet, at alle og enhver kan finde ud af at arbejde i et team. ”Det har vi da prøvet masser af gange, og det giver sig selv.” Men det kan være dyrt at ignorere de særlige sociale kompetencer, der er nødvendige for at få teamarbejdsformen til at virke optimalt.

Hvis teams bliver tilbudt hjælp, er det typisk i form af aktiviteter, hvor man udvikler ’team-spirit’ på underholdende måder eller i form af psykologiske redskaber, der viser, at vi har forskellige personlige præferencer og kommunikationsmåder. Det er hvad jeg kalder første og anden generation af teambuilding, og disse tilgange er ofte ikke tilstrækkelige, når teamsamarbejdet foregår under foranderlige og komplekse vilkår.

Jeg har i flere år arbejdet med den tredje generation af teambuilding via udviklingsredskabet Team Culture®. Og flere har efterspurgt enkle redskaber til at fortsætte med at udvikle deres teamkultur og har også efterspurgt læsestof om teorien bag denne tilgang.

Jeg er begyndt at bruge begrebet ’teaming’ for at vise, at teamsamarbejde kræver en aktiv indsats – inspireret af den amerikanske ledelsesforsker Amy Edmondson. Jeg videreudvikler begrebet i en skandinavisk retning og til at dække bredere end innovation, så min definition er: Teaming er at spille hinanden gode på tværs af vores forskelle for at skabe resultater sammen.

Læs mere på www.teamingbogen.dk

Elisabeth Plum, Ledelses- og proceskonsulent til teamledelse